ležet, lehnout

liegen

Nelež na zemi.
Liege nicht auf dem Boden.
ˈliːgə nɪçt auf deːm ˈboːdn
Leží s chřipkou.
Er liegt mit einer Grippe.
eːɐ liːkt mɪt ˈainɐ ˈgrɪpə
Lehni! (na psa)
Platz!
plats!
... mi leží v žaludku.
... liegt mir (schwer) im Magen.
... liːkt miːɐ (ʃveːɐ) ɪm ˈmaːgn
Pořád mi to leží v hlavě.
Es liegt mir immer im Kopf.
εs liːkt miːɐ ˈɪmɐ ɪm kɔpf
Leží na mně odpovědnost za...
Ich trage die Verantwortung für...
ɪç ˈtraːgə diː fεɐˈ|antvɔrtʊŋ fyːɐ
Věčně leží v knížkách.
Er ist eine Leseratte., Er liest sehr viel.
eːɐ ɪst ˈainə ˈleːzəratəˌ eːɐ liːst zeːɐ fiːl
To mi neleží ani v patě.
Das ist mir völlig schnuppe.
das ɪst miːɐ ˈfœlɪç ˈʃnʊpə