vlastně

eigentlich

Vlastně máš pravdu.
Eigentlich hast du Recht.
ˈaigntlɪç hast duː rεçt
Kam vlastně jdeme?
Wohin gehen wir eigentlich?
voˈhin ˈgeːən viːɐ ˈaigntlɪç?
Mně se to vlastně taky nelíbí.
Mir gefällt es eigentlich auch nicht.
miːɐ gəˈfεlt εs ˈaigntlɪç aux nɪçt
... nebo jak se vlastně jmenuje.
... oder wie er eigentlich heißt.
... ˈoːdɐ viː eːɐ ˈaigntlɪç haist