chytrý

klug, gescheit

To bylo od tebe chytré.
Das war klug von dir.
das vaːɐ kluːk fɔn diːɐ
Je mnohem chytřejší, než vypadá.
Er ist viel klüger, als man denkt.
eːɐ ɪst fiːl ˈklyːgɐˌ als man dεŋkt
Je to nejchytřejší člověk, co znám.
Er ist der klügste Mensch, den ich kenne.
eːɐ ɪst deːɐ ˈklyːkstə mεnʃˌ deːn ɪç ˈkεnə
Je chytrá na matematiku.
Sie ist gut in Mathe.
ziː ɪst guːt ɪn ˈmatə
Z toho nejsem o nic chytřejší.
Ich bin nicht klüger als zuvor.
ɪç bɪn nɪçt ˈklyːgɐ als tsuˈfoːɐ
Dělá chytrého, až (když) je po všem.
Hinterher ist man meistens klüger.
hɪntɐˈheːɐ ɪst man ˈmaistns ˈklyːgɐ
Chytrému napověz...
Den Gelehrten ist gut predigen.
deːn gəˈleːɐtn ɪst guːt ˈpreːdɪgn