případ

(Vor)Fall m, (záležitost též) Sache f, Angelegenheit f

v případě, že
im Fall(e), dass
ɪm fal(eː)ˌ das
v případě nutnosti
im Notfall, notfalls
ɪm ˈnoːtfalˌ ˈnoːtfals
v každém případě
auf jeden Fall, auf alle Fälle, jedenfalls
auf ˈjeːdn falˌ auf ˈalə ˈfεləˌ ˈjeːdnˈfals
v žádném případě
auf keinen Fall, keinesfalls
auf ˈkainən falˌ ˈkainəsfals
pro všechny případy, jen pro případ (pro jistotu)
für alle Fälle, nur für den Fall (,dass)
fyːɐ ˈalə ˈfεləˌ nuːɐ fyːɐ deːn fal (ˌdas)
v nejlepším případě
bestenfalls, im günstigsten Fall
ˈbεstnfalsˌ ɪm ˈgʏnstɪçstn fal
jen ve výjimečných případech
nur in Sonderfällen
nuːɐ ɪn ˈzɔndɐfεlən
V případě požáru volejte 112.
Bei Feuer rufen Sie 112 an.
ˈbai ˈfɔyɐ ˈruːfn ziː ˈhʊndɐt|tsvœlf an
Tak v tom případě...
Also in diesem Fall...
ˈalzo ɪn ˈdiːzəm fal
V mém případě...
In meinem Fall...
ɪn ˈmainəm fal
Na matematiku jsem beznadějný případ.
In Mathe bin ich ein hoffnungsloser Fall.
ɪn ˈmatə bɪn ɪç ain ˈhɔfnʊŋsloːzɐ fal