vařit

kochen

Co vaříš?
Was kochst du?
vas kɔxst duː?
Výborně vaří.
Sie kann wunderbar kochen.
ziː kan ˈvʊndɐbaːɐ ˈkɔxn
Už to vaří? (je to ve varu)
Kocht es schon?
kɔxt εs ʃoːn?
Večeře už se vaří. (je připravována)
Das Abendessen wird schon gekocht.
das ˈaːbnt|εsn vɪrt ʃoːn gəˈkɔxt
Dej vařit vodu. (na čaj ap.)
Setz das Wasser auf.
zεts das ˈvasɐ auf