patřit

gehören

Komu to patří?
Wem gehört das?
veːm gəˈhøːɐt das?
Patří mu to tady.
Das hier gehört ihm.
das hiːɐ gəˈhøːɐt iːm
Dům patřící jeho rodině...
Das seiner Familie gehörende Haus...
das ˈzainɐ faˈmiːliə gəˈhøːrəndə haus
Oni patří k sobě.
Sie gehören zusammen.
ziː gəˈhøːrən tsuˈzamən
Kam patří ta židle?
Wohin kommt der Stuhl?
voˈhin kɔmt deːɐ ʃtuːl?
To sem nepatří. (téma ap.)
Das gehört nicht hierher.
das gəˈhøːɐt nɪçt ˈhiːɐheːɐ
Patří mezi nejlepší.
Er gehört zu den besten.
eːɐ gəˈhøːɐt tsuː deːn ˈbεstn
Pizza patří mezi má oblíbená jídla.
Pizza ist eins meiner Lieblingsessen.
ˈpɪtsa ɪst ains ˈmainɐ ˈliːplɪŋs|εsn
Mezi jeho koníčky patří snowboarding.
Zu seinen Hobbys gehört das Snowboarding.
tsuː ˈzainən ˈhɔbis gəˈhøːɐt das ˈsnoʊbɔːɐdɪŋ
Ta narážka nepatřila tobě.
Du warst nicht gemeint.
duː vaːɐst nɪçt gəˈmaint
Patří ti to! (dobře ti tak)
Du hast es verdient!
duː hast εs fεɐˈdiːnt!
Patří do starého železa.
Er gehört zum alten Eisen.
eːɐ gəˈhøːɐt tsʊm ˈaltn ˈaizn
jak se patří (řádně)
wie es sich gehört
viː εs zɪç gəˈhøːɐt