nový

neu, Neu-

Co je nového?
Was gibt's Neues?
vas gipts ˈnɔyəs?
To není nic nového.
Das ist nichts Neues.
das ɪst nɪçts ˈnɔyəs
Je jako nový.
Er ist so gut wie neu.
eːɐ ɪst zoː guːt viː nɔy
Nové koště dobře mete.
Neue Besen kehren gut.
ˈnɔyə ˈbeːzn ˈkeːrən guːt
Šťastný Nový rok!
Frohes neues Jahr!
ˈfroːəs ˈnɔyəs jaːɐ!
nové brambory
neue Kartoffeln
ˈnɔyə karˈtɔfln
nové koření
Piment m/n, Nelkenpfeffer m
piˈmεntˌ ˈnεlknpfεfɐ
zbrusu nový
nagelneu, brandneu
ˈnaːgεlnɔyˌ ˈbrantnɔy
nejnovější verze
die neueste Version
diː ˈnɔyəstə vεrˈzioːn
nejnovější zprávy (poslední dostupné)
die neuesten Nachrichten
diː ˈnɔyəstn ˈnaːxrɪçtn