schovat

verstecken

Kam jsi to schoval?
Wo hast du es versteckt?
voː hast duː εs fεɐˈʃtεkt?
Schoval jsem to před ním.
Ich habe es vor ihm versteckt.
ɪç ˈhaːbə εs foːɐ iːm fεɐˈʃtεkt
Schovejte si lísteček. (k reklamaci ap.)
Behalten Sie den Zettel.
bəˈhaltn ziː deːn ˈtsεtl
Schovávám si staré sešity.
Ich behalte die alten Hefte.
ɪç bəˈhaltə diː ˈaltn ˈhεftə
Někde se schovává.
Er versteckt sich irgendwo.
eːɐ fεɐˈʃtεkt zɪç ˈɪrgntvoː
schovat co do kapsy
sich etw. Akk in die Tasche stecken
zɪç ɪn diː ˈtaʃə ˈʃtεkn
Máš to u mě schované. (odvděčím se ti)
Du hast einen Pluspunkt bei mir.
duː hast ˈainən ˈplʊʃpʊŋkt bai miːɐ
Máš to u mě schované. (pomstím se ti)
Ich werde es dir heimzahlen.
ɪç ˈveːɐdə εs diːɐ ˈhaimtsaːlən