důležitý

wichtig, (významný) bedeutend

Tamto není (tak) důležité.
Das ist nicht so wichtig.
das ɪst nɪçt zoː ˈvɪçtɪç
Tohle je mnohem důležitější než...
Das ist viel wichtiger als...
das ɪst fiːl ˈvɪçtɪgɐ als
Nejdůležitější je...
Die Hauptsache ist...
diː ˈhauptzaxə ɪst
To je pro ně velmi důležité.
Das ist ihnen sehr wichtig.
das ɪst ˈiːnən zeːɐ ˈvɪçtɪç
Důležitě prohlašoval...
Er behauptete großspurig...
eːɐ bəˈhauptətə ˈgroːsʃpuːrɪç
Dělá se důležitým., Chová se důležitě.
Er macht sich wichtig.
eːɐ maxt zɪç ˈvɪçtɪç
(iron.) pan Důležitý
Herr Wichtig
hεr ˈvɪçtɪç