poslouchat

(zu)hören, (tajně) horchen, lauschen

Posloucháš mě?
Hörst du mir zu?
høːɐst duː miːɐ tsuː?
Poslouchejte mě (dobře)!
Jetzt hört mal (gut) zu!
jεtst høːɐt maːl (guːt) tsuː!
Jakou hudbu posloucháš?
Welche Musik hörst du?
ˈvεlçə muˈziːk høːɐst duː?
Poslouchám často rádio.
Ich höre oft Radio.
ɪç ˈhøːrə ɔft ˈraːdio
Poslechni si tohle.
Hör dir das mal an.
høːɐ diːɐ das maːl an
Poslechni mě. (dej si poradit)
Hör auf mich.
høːɐ auf mɪç
Ona mě neposlechne.
Sie hört nicht auf mich.
ziː høːɐt nɪçt auf mɪç
Měl bys poslouchat rodiče.
Du solltest auf deine Eltern hören.
duː ˈzɔltəst auf ˈdainə ˈεltɐn ˈhøːrən
Pes poslouchá na slovo.
Der Hund folgt aufs Wort.
deːɐ hʊnt fɔlkt aufs vɔrt
poslouchat koho/co jen na půl ucha
j-m/etw. nur mit halbem Ohr zuhören
nuːɐ mɪt ˈhalbəm oːɐ ˈtsuːhøːrən