příliš

zu (viel), (v záporu též) nicht besonders

Je to na mě příliš drahé.
Das ist mir zu teuer.
das ɪst miːɐ tsuː ˈtɔyɐ
Není příliš chytrý.
Er ist nicht besonders klug.
eːɐ ɪst nɪçt bəˈzɔndɐs kluːk
Zašel příliš daleko.
Er ist zu weit gegangen.
eːɐ ɪst tsuː vait gəˈgaŋən
Čeho je moc, toho je příliš!
Was zu viel ist, ist zu viel!
vas tsuː fiːl ɪstˌ ɪst tsuː fiːl!