právo

Recht n

Nemáte právo požadovat...
Sie haben kein Recht... zu verlangen.
ziː ˈhaːbn kain rεçt... tsuː fεɐˈlaŋən
Mám právo říct...
Ich habe das Recht zu sagen...
ɪç ˈhaːbə das rεçt tsuː ˈzaːgn
Jakým právem?
Mit welchem Recht?
mɪt ˈvεlçəm rεçt?
Byl v právu.
Er war im Recht.
eːɐ vaːɐ ɪm rεçt
Porušují lidská práva.
Sie verstoßen gegen/verletzen die Menschenrechte.
ziː fεɐˈʃtoːsn ˈgeːgn/fεɐˈlεtsn diː ˈmεnʃnrεçtə
Studuje práva.
Er studiert Jura.
eːɐ ʃtuˈdiːɐt ˈjuːra
Je po právu označována za...
Sie wird zu/mit Recht als... bezeichnet.
ziː vɪrt tsuː/mɪt rεçt als... bəˈtsaiçnət
Všechna/Veškerá práva vyhrazena.
Alle Rechte vorbehalten.
ˈalə ˈrεçtə ˈfoːɐbəhaltn