doplatit

1(úplně zaplatit) nach(be)zahlen

Kdo to doplatí?
Wer bezahlt den Rest?
veːɐ bəˈtsaːlt deːn rεst?
Budete muset doplatit deset eur.
Sie müssen zehn Euro nachzahlen.
ziː ˈmʏsn tseːn ˈɔyro ˈnaːxtsaːlən
Ti se nedoplatí!
Die zahlen sich dumm und dämlich!
diː ˈtsaːlən zɪç dʊm ʊnt ˈdεːmlɪç!

2(utrpět újmu) bezahlen, büßen

Na tohle doplatíš.
Das sollst du büßen.
das zɔlst duː ˈbyːsn
Doplatil na svou nepozornost životem.
Er hat seine Unaufmerksamkeit mit dem Leben bezahlt.
eːɐ hat ˈzainə ˈʊn|aufmεrkzaːmkait mɪt deːm ˈleːbn bəˈtsaːlt
Kdo doplatí na globální oteplování?
Wer wird durch die globale Erwärmung leiden müssen?
veːɐ vɪrt dʊrç diː gloˈbaːlə εɐˈvεrmʊŋ ˈlaidn ˈmʏsn?
Nejvíc na to doplatil on.
Er hat dadurch am meisten gelitten.
eːɐ hat ˈdaːdʊrç am ˈmaistn gəˈlɪtn