s, se

mit

Pojď se mnou.
Komm mit mir.
kɔm mɪt miːɐ
S radostí.
Gern., Mit Vergnügen.
ˈgεrnˌ mɪt fεɐˈgnyːgn
Setkám se s ním zítra.
Ich treffe mich morgen mit ihm.
ɪç ˈtrεfə mɪç ˈmɔrgn mɪt iːm
Jak s ním vycházíš?
Wie kommst du mit ihm aus?
viː kɔmst duː mɪt iːm aus?
Oženil se s ní?
Hat er sie geheiratet?
hat eːɐ ziː gəˈhairatət?
Rozešla jsem se s ním.
Ich habe mich von ihm getrennt.
ɪç ˈhaːbə mɪç fɔn iːm gəˈtrεnt
Budeme hrát s Anglií.
Wir werden gegen England spielen.
viːɐ ˈveːɐdn ˈgeːgn ˈεŋlant ˈʃpiːlən
Dohodli jsme se s nimi.
Wir sind mit ihnen übereingekommen.
viːɐ zɪnt mɪt ˈiːnən yːbɐˈ|aingəkɔmən
Nejsem s to...
Ich bin nicht im Stande...
ɪç bɪn nɪçt ɪm ˈʃtandə
Musíme s tím něco dělat.
Wir müssen damit etwas machen.
viːɐ ˈmʏsn daˈmɪt ˈεtvas ˈmaxn
To nemá nic společného s...
Das hat mit... nichts zu tun.
das hat mɪt... nɪçts tsuː tuːn
Co s ním je?
Was ist mit ihm los?
vas ɪst mɪt iːm loːs?
Něco s tím je. (v nepořádku)
Hier stimmt etwas nicht.
hiːɐ ʃtɪmt ˈεtvas nɪçt
Dej mi s tím pokoj.
Lass mich damit in Ruhe/Frieden.
las mɪç daˈmɪt ɪn ˈruːə/ˈfriːdn
S pozdravem (v dopise ap.)
Viele/Herzliche/Liebe Grüße, Mit freundlichen Grüßen
ˈfiːlə/ˈhεrtslɪçə/ˈliːbə ˈgryːsəˌ mɪt ˈfrɔyntlɪçn ˈgryːsn
Moc se s tím nepáral.
Er hat sich damit nicht aufgehalten.
eːɐ hat zɪç daˈmɪt nɪçt ˈaufgəhaltn
chléb s máslem
Butterbrot n
ˈbʊtɐbroːt
kbelík s vodou
ein Eimer (voll) Wasser
ain ˈaimɐ (fɔl) ˈvasɐ