slepý

blind

Nejsem slepý!
Ich bin (ja) nicht blind!
ɪç bɪn (jaː) nɪçt blɪnt!
Seš slepej, nebo co?
Bist du blind oder was?
bɪst duː blɪnt ˈoːdɐ vas?
Je tam slepá ulice.
Da gibt es eine Sackgasse.
daː gipt εs ˈainə ˈzakgasə
Dostali jsme se do slepé uličky.
Wir sind in eine Sackgasse geraten.
viːɐ zɪnt ɪn ˈainə ˈzakgasə gəˈraːtn
Museli mu vyndat/vyoperovat slepé střevo.
Ihm musste der Blinddarm rausoperiert werden.
iːm ˈmʊstə deːɐ ˈblɪntdarm ˈraus|operiːɐt ˈveːɐdn
Je slepý jako patrona/krtek.
Er ist blind wie eine Fledermaus/ein Maulwurf.
eːɐ ɪst blɪnt viː ˈainə ˈfleːdɐmaus/ain ˈmaulvʊrf
Mezi slepými jednooký králem.
Unter den Blinden ist der Einäugige König.
ˈʊntɐ deːn ˈblɪndn ɪst deːɐ ˈain|ɔygɪgə ˈkøːnɪç
být slepý na pravé/levé oko
auf dem rechten/linken Auge blind sein
auf deːm ˈrεçtn/ˈlɪŋkn ˈaugə blɪnt zain