jídlo

Essen n, (pokrm) Speise f

Co je k jídlu?
Was gibt es zum Essen?
vas gipt εs tsʊm ˈεsn?
Dal bych si něco k jídlu.
Ich möchte gern etwas essen.
ɪç ˈmœçtə ˈgεrn ˈεtvas ˈεsn
Máte něco k jídlu?
Habt ihr etwas zu essen?
hapt iːɐ ˈεtvas tsuː ˈεsn?
Dáš si něco k jídlu?
Möchtest du etwas essen?
ˈmœçtəst duː ˈεtvas ˈεsn?
Zajdeme někam na jídlo.
Gehen wir essen.
ˈgeːən viːɐ ˈεsn
Kup něco k jídlu.
Kaufe etwas zum Essen.
ˈkaufə ˈεtvas tsʊm ˈεsn
Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Was ist Ihr Lieblingsgericht?
vas ɪst iːɐ ˈliːplɪŋsgərɪçt?
Jsem v jídle docela vybíravý.
Ich bin ziemlich wählerisch beim Essen.
ɪç bɪn ˈtsiːmlɪç ˈvεːlərɪʃ baim ˈεsn
Vyhýbám se sladkým jídlům.
Ich meide süße Speisen.
ɪç ˈmaidə ˈzyːsə ˈʃpaizn
Jezte méně tučných jídel.
Essen Sie weniger Fett.
ˈεsn ziː ˈveːnɪgɐ fεt
To není k jídlu.
Das ist ungenießbar.
das ɪst ˈʊngəniːsbaːɐ
Při jídle nemluvte.
Sprechen Sie nicht beim Essen.
ˈʃprεçn ziː nɪçt baim ˈεsn
teplá a studená jídla
warme und kalte Speisen/Küche
ˈvarmə ʊnt ˈkaltə ˈʃpaizn/ˈkʏçə