malý

klein, (nedůležitý) gering

Když jsem byl malý/byla malá...
Als ich klein war...
als ɪç klain vaːɐ
Ty boty jsou mi malé.
Die Schuhe sind mir zu eng.
diː ˈʃuːə zɪnt miːɐ tsuː εŋ
Dám si malé pivo.
Ein kleines Bier, bitte.
ain ˈklainəs biːɐˌ ˈbɪtə
Je jen malá naděje, že...
Es besteht nur wenig Hoffnung, dass...
εs bəˈʃteːt nuːɐ ˈveːnɪç ˈhɔfnʊŋˌ das
Dostavili se v malém počtu.
Es kamen nur wenige von ihnen.
εs ˈkaːmən nuːɐ ˈveːnɪgə fɔn ˈiːnən
Je menší než já. (výškou)
Er ist kleiner als ich.
eːɐ ɪst ˈklainɐ als ɪç
Náš dům je mnohem menší než váš.
Unser Haus ist viel kleiner als euer (Haus).
ˈʊnzɐ haus ɪst fiːl ˈklainɐ als ɔyɐ (haus)
Chceš raději menší nebo větší?
Möchtest du lieber klein oder groß?
ˈmœçtəst duː ˈliːbɐ klain ˈoːdɐ groːs?
Naplánovali jsme to do nejmenšího detailu.
Wir haben es bis ins kleinste Detail geplant.
viːɐ ˈhaːbn εs bɪs ɪns ˈklainstə deˈtai gəˈplaːnt
Nemám nejmenší ponětí.
Ich habe nicht die geringste Ahnung.
ɪç ˈhaːbə nɪçt diː gəˈrɪŋstə ˈaːnʊŋ
Půjdeme cestou nejmenšího odporu.
Wir werden den Weg des geringsten Widerstandes gehen.
viːɐ ˈveːɐdn deːn veːk dεs gəˈrɪŋstn ˈviːdɐʃtandəs ˈgeːən
Ani v nejmenším.
Nicht im Geringsten.
nɪçt ɪm gəˈrɪŋstn
Byl by to malý zázrak.
Es wäre ein kleines Wunder.
εs ˈvεːrə ain ˈklainəs ˈvʊndɐ
jít na malou (stranu)
seine kleine Notdurft verrichten
ˈzainə ˈklainə ˈnoːtdʊrft fεɐˈrɪçtn