čest

Ehre f

Bylo by mi ctí...
Es wäre mir eine Ehre...
εs ˈvεːrə miːɐ ˈainə ˈeːrə
Bylo mi ctí.
Es war mir eine Ehre.
εs vaːɐ miːɐ ˈainə ˈeːrə
Měl jsem tu čest poznat... (setkat se)
Ich hatte die Ehre... kennen zu lernen.
ɪç ˈhatə diː ˈeːrə... ˈkεnən tsuː ˈlεrnən
Prokážete mi tu čest a přijdete...
Erweisen Sie mir die Ehre und kommen Sie...
εɐˈvaizn ziː miːɐ diː ˈeːrə ʊnt ˈkɔmən ziː
Čemu vděčím za tu čest?
Was verschafft mir die Ehre?
vas fεɐˈʃaft miːɐ diː ˈeːrə?
Komu čest, tomu čest., Všechna čest.
Alle Achtung!, Allen Respekt!
ˈalə ˈaxtʊŋ!ˌ ˈalən reˈspεkt!
dělat čest, být ke cti komu/čemu
j-m/etw. Ehre machen
ˈeːrə ˈmaxn
vzdát čest komu
huldigen j-m
ˈhʊldɪgn