zaskočit

1(překvapit) überraschen

Tou otázkou mě zaskočil.
Mit dieser Frage überraschte er mich.
mɪt ˈdiːzɐ ˈfraːgə yːbɐˈraʃtə eːɐ mɪç
Vypadal zaskočený.
Er sah überrascht aus.
eːɐ zaː yːbɐˈraʃt aus

2(zastoupit někoho) einspringen für j-n

Zaskočíš za mě?
Kannst du für mich einspringen?
kanst duː fyːɐ mɪç ˈainʃprɪŋən?
Jen tady zaskakuju. (ve funkci)
Ich bin hier nur zur Vertretung.
ɪç bɪn hiːɐ nuːɐ tsuːɐ fεɐˈtreːtʊŋ
Zaskočila mi rybí kost.
Mir ist eine Gräte im Hals stecken geblieben.
miːɐ ɪst ˈainə ˈgrεːtə ɪm hals ˈʃtεkn gəˈbliːbn
Pilulka mi zaskočila.
Die Tablette ist mir im Hals stecken geblieben.
diː taˈblεtə ɪst miːɐ ɪm hals ˈʃtεkn gəˈbliːbn
Nechceš ke mně zítra zaskočit?
Magst du morgen vorbeikommen?
maːkst duː ˈmɔrgn foːɐˈbaikɔmən?
Zaskočím k tobě. (stavím se)
Ich komme vorbei.
ɪç ˈkɔmə foːɐˈbai
Zaskočím si na oběd.
Ich gehe zu Mittag essen.
ɪç ˈgeːə tsuː ˈmɪtaːk ˈεsn