za

(prostorově) hinter, an, (časově) in, (odměna ap.) für, um

Děkuji za...
Danke für...
ˈdaŋkə fyːɐ
Za málo!
Nichts zu danken!, Keine Ursache!
nɪçts tsuː ˈdaŋkn!ˌ ˈkainə ˈuːɐzaxə!
Pojďte za mnou.
Folgen Sie mir bitte.
ˈfɔlgn ziː miːɐ ˈbɪtə
Je to hned za rohem/mostem.
Es ist gleich um die Ecke/hinter der Brücke.
εs ɪst glaiç ʊm diː ˈεkə/ˈhɪntɐ deːɐ ˈbrʏkə
Zaparkoval jsem za domem.
Ich habe hinter dem Haus geparkt.
ɪç ˈhaːbə ˈhɪntɐ deːm haus gəˈparkt
Podívej se za sebe.
Sieh dich um.
ziː dɪç ʊm
Chodí za školu.
Er schwänzt die Schule.
eːɐ ʃvεntst diː ˈʃuːlə
Nejhorší je už za námi.
Das Schlimmste ist schon vorbei.
das ˈʃlɪmstə ɪst ʃoːn foːɐˈbai
Mám za sebou těžké období.
Ich habe eine schwere Zeit hinter mir.
ɪç ˈhaːbə ˈainə ˈʃveːrə tsait ˈhɪntɐ miːɐ
Ať už to máme za sebou.
Bringen wir es hinter uns.
ˈbrɪŋən viːɐ εs ˈhɪntɐ ʊns
Kdo/Co za tím je?
Wer/Was steht dahinter?
veːɐ/vas ʃteːt daˈhɪntɐ?
Vrátím se za hodinu.
Ich bin in einer Stunde zurück.
ɪç bɪn ɪn ˈainɐ ˈʃtʊndə tsuˈrʏk
Takže od zítřka za týden?
Morgen in einer Woche?
ˈmɔrgn ɪn ˈainɐ ˈvɔxə?
Vezmi mě za ním.
Nimm mich zu ihm.
nɪm mɪç tsuː iːm
Jel za rodiči.
Er ist zu den Eltern gefahren.
eːɐ ɪst tsuː deːn ˈεltɐn gəˈfaːrən
Přišel jsem za panem...
Ich habe einen Termin mit Herrn...
ɪç ˈhaːbə ˈainən tεrˈmiːn mɪt ˈhεrn
Můžeš to za mě zaplatit?
Kannst du das für mich bezahlen?
kanst duː das fyːɐ mɪç bəˈtsaːlən?
Jednou za čas se opije.
Ab und zu betrinkt er sich.
ap ʊnt tsuː bəˈtrɪŋkt eːɐ zɪç
Jím šestkrát za den.
Ich esse sechsmal pro Tag.
ɪç ˈεsə ˈzεksmaːl proː taːk
Prohráli jsme pětkrát za sebou.
Wir haben fünfmal in Folge verloren.
viːɐ ˈhaːbn ˈfʏnfmaːl ɪn ˈfɔlgə fεɐˈloːrən
Stojí to za vidění.
Das kann sich sehen lassen., Das muss man gesehen haben., Das ist sehenswert.
das kan zɪç ˈzeːən ˈlasnˌ das mʊs man gəˈzeːən ˈhaːbnˌ das ɪst ˈzeːənsveːɐt
Co je to za materiál?
Was für ein Material ist das?
vas fyːɐ ain mateˈriaːl ɪst das?
Za koho mě máš?
Für wen hältst du mich?
fyːɐ veːn hεltst duː mɪç?
Můžeš za to ty.
Dafür kannst du., Das ist deine Schuld.
daˈfyːɐ kanst duːˌ das ɪst ˈdainə ʃʊlt
Za kolik? (peněz)
Wie viel?
viː fiːl?
Co za to?
Was willst du dafür?
vas vɪlst duː daˈfyːɐ?
Ani za nic.
Um keinen Preis., Um nichts in der Welt., Nicht um alles in der Welt.
ʊm ˈkainən praisˌ ʊm nɪçts ɪn deːɐ vεltˌ nɪçt ʊm ˈaləs ɪn deːɐ vεlt
Kolik je to za noc?
Wie viel kostet eine Nacht?
viː fiːl ˈkɔstət ˈainə naxt?
Koupil jsem to za stovku.
Ich habe es für einen Hunderter gekauft.
ɪç ˈhaːbə εs fyːɐ ˈainən ˈhʊndɐtɐ gəˈkauft
Pro za .
Meinetwegen.
ˈmainətˈveːgn
něco za něco
etwas für etwas, quid pro quo
ˈεtvas fyːɐ ˈεtvasˌ kviːt proː kvoː
za každou/jakoukoli cenu
um jeden Preis
ʊm ˈjeːdn prais
za jistých okolností
unter gewissen Umständen
ˈʊntɐ gəˈvɪsn ˈʊmʃtεndn
za každého počasí
bei Wind und Wetter/jedem Wetter
bai vɪnt ʊnt ˈvεtɐ/ˈjeːdəm ˈvεtɐ
jeden za druhým
einer nach dem anderen
ˈainɐ naːx deːm ˈandərən