chvíle, chvilka

1(časový úsek) Weile f, Moment m

Pojď sem na chvíli.
Komm kurz her.
kɔm kʊrts heːɐ
Byl tady před chvílí.
Er war vor kurzem hier.
eːɐ vaːɐ foːɐ ˈkʊrtsəm hiːɐ
Budu tam za chvíli.
Ich bin gleich da.
ɪç bɪn glaiç daː
Počkej chvilku!
Warte einen Moment!
ˈvartə ˈainən moˈmεnt!
Bude to chvíli trvat.
Es wird eine Weile dauern.
εs vɪrt ˈainə ˈvailə ˈdauɐn
Chvílemi se mi zdá...
Ab und zu kommt es mir vor...
ap ʊnt tsuː kɔmt εs miːɐ foːɐ

2(časový bod) Moment m, Augenblick m

v tuto chvíli
im Augenblick, in diesem Moment
ɪm ˈaugnblikˌ ɪn ˈdiːzəm moˈmεnt
od této chvíle
ab jetzt
ap jεtst
na poslední chvíli
in letzter Minute, im letzten Augenblick
ɪn ˈlεtstɐ miˈnuːtəˌ ɪm ˈlεtstn ˈaugnblik
co chvíle (často)
immer wieder
ˈɪmɐ ˈviːdɐ
V tu chvíli jsem si to neuvědomil.
In dem Moment war es mir nicht klar.
ɪn deːm moˈmεnt vaːɐ εs miːɐ nɪçt klaːɐ
Měla by se každou chvíli vrátit.
Sie sollte jeden Moment zurückkommen.
ziː ˈzɔltə ˈjeːdn moˈmεnt tsuˈrʏkkɔmən
Nechává věci na poslední chvíli.
Er macht alles im letzten Moment.
eːɐ maxt ˈaləs ɪm ˈlεtstn moˈmεnt