vážný

ernst(haft)

Máme vážný problém.
Wir haben ein ernsthaftes Problem.
viːɐ ˈhaːbn ain ˈεɐnshtaftəs proˈbleːm
To je vážná věc.
Das ist eine ernste Sache.
das ɪst ˈainə ˈεɐnstə ˈzaxə
Utrpěl vážná zranění.
Er hat ernsthafte Verletzungen erlitten.
eːɐ hat ˈεɐnsthaftə fεɐˈlεtsʊŋən εɐˈlɪtn
Je to s ním vážné.
Es ist ernst mit ihm.
εs ɪst εrnst mɪt iːm
Má nějakou vážnou známost?
Hat er eine feste Freundin?
hat eːɐ ˈainə ˈfεstə ˈfrɔyndɪn?
Máš rád vážnou hudbu?
Magst du klassische Musik?
maːkst duː ˈklasɪʃə muˈziːk?
Je to něco vážného?
Ist es was Ernstes?
ɪst εs vas ˈεrnstəs?
Vážně? (fakt?)
Im Ernst?
ɪm εrnst?
Myslíš to vážně?
Ist es dein Ernst?, Meinst du das ernst?
ɪst εs dain εrnst?ˌ mainst duː das εrnst?
A myslím to vážně.
Und das ist mein (völliger) Ernst.
ʊnt das ɪst main (ˈfœlɪgɐ) εrnst
Vypadala vážně.
Sie sah ernst aus.
ziː zaː εrnst aus
Je vážně nemocný.
Er ist ernsthaft krank.
eːɐ ɪst ˈεrnsthaft kraŋk
Byla vážně zraněna.
Sie wurde schwer verletzt.
ziː ˈvʊrdə ʃveːɐ fεɐˈlεtst
z vážných důvodů
aus ernsthaften Gründen
aus ˈεɐnsthaftn ˈgrʏndn
co vykazuje vážné nedostatky
etw. Nom weist ernsthafte Mängel auf
vaist ˈεɐnsthaftə ˈmεŋl auf