cítit

fühlen, riechen

být cítit čím
riechen nach etw.
ˈriːçn
Cítíš to? (pach)
Riechst du das?
riːçst duː das?
Je to cítit po doutnících.
Es riecht nach Zigarren.
εs riːçt naːx tsiˈgarən
Je z něj cítit alkohol.
Er riecht nach Alkohol.
eːɐ riːçt naːx ˈalkohoːl
Bylo to cítit na 100 metrů.
Man konnte es auf 100 Meter riechen.
man ˈkɔntə εs auf ˈhʊndɐt ˈmeːtɐ ˈriːçn
Bylo cítit, že se bojí.
Es war zu spüren, dass er Angst hatte.
εs vaːɐ tsuː ˈʃpyːrənˌ das eːɐ aŋst ˈhatə
V omáčce je cítit chilli.
Die Soße schmeckt (stark) nach Chili.
diː ˈzoːsə ʃmεkt (ʃtark) naːx ˈtʃiːli
Co k ní cítíš?
Was fühlst du für sie?
vas fyːlst duː fyːɐ ziː?
Cítím s vámi.
Ich fühle mit Ihnen mit.
ɪç ˈfyːlə mɪt ˈiːnən mɪt
Nemůže mě ani cítit. (nesnáší mě)
Sie kann mich nicht leiden.
ziː kan mɪç nɪçt ˈlaidn