pochybovat

zweifeln an j-m/etw., bezweifeln etw. Akk

O tom pochybuji.
Das bezweifle ich.
das bəˈtsvaiflə ɪç
Ještě pořád pochybují o...
Sie bezweifeln immer noch etw. Akk..., Sie zweifeln immer noch an...
ziː bəˈtsvaifln ˈɪmɐ nɔxˌ ziː ˈtsvaifln ˈɪmɐ nɔx an
Trošku jsem pochyboval, ale...
Ich habe ein bisschen Zweifel gehabt, aber...
ɪç ˈhaːbə ain ˈbɪsçən ˈtsvaifl gəˈhaːptˌ ˈaːbɐ
O tom nepochybuj! (určitě)
Ohne Zweifel!
ˈoːnə ˈtsvaifl!