přijet

(an)kommen, eintreffen

Přijeďte k nám někdy na návštěvu.
Kommen Sie doch mal zu Besuch.
ˈkɔmən ziː dɔx maːl tsuː bəˈzuːx
Kdy přijedeš?
Wann kommst du an?
van kɔmst duː an?
Hned jak přijede, zavolej mi.
Wenn er kommt, ruf mich sofort an.
vεn eːɐ kɔmtˌ ruːf mɪç zoˈfɔrt an
Přijeli jsme do Barcelony v...
Wir kamen in Barcelona um... an.
viːɐ ˈkaːmən ɪn bartseˈloːna ʊm... an
Přijedete pro mě?
Holen Sie mich ab?
ˈhoːlən ziː mɪç ap?
Přijedu pro tebe na letiště.
Ich hole dich am Flughafen ab.
ɪç ˈhoːlə dɪç am ˈfluːkhaːfn ap
V kolik má ten vlak přijet?
Wann soll der Zug ankommen?
van zɔl deːɐ tsuːk ˈankɔmən?
Už přijíždí náš vlak.
Unser Zug kommt schon.
ˈʊnzɐ tsuːk kɔmt ʃoːn