míchat

mischen, (um)rühren

Míchejte, dokud omáčka nezhoustne.
So lange rühren, bis die Soße dick wird.
zoː ˈlaŋə ˈryːrənˌ bɪs diː ˈzoːsə dɪk vɪrt
Umíš míchat karty?
Kannst du Karten mischen?
kanst duː ˈkartn ˈmɪʃn?
Tyto prášky by se neměly míchat.
Diese Pillen sollte man nicht kombinieren.
ˈdiːzə ˈpɪln ˈzɔltə man nɪçt kɔmbiˈniːrən
Mě do toho nemíchejte.
Lasst mich damit in Ruhe!, Lasst mich dabei aus dem Spiel!
last mɪç daˈmɪt ɪn ˈruːə!ˌ last mɪç ˈdabai aus deːm ʃpiːl!
Do toho se nemíchej!
Misch dich da nicht ein!
mɪʃ dɪç daː nɪçt ain!