ohlásit

(an)melden, (dopředu) ankündigen, ansagen

Ohlásil jsi to?
Hast du das angemeldet?
hast duː das ˈangəmεldət?
Ohlásil jsem to na policii.
Ich habe das der Polizei gemeldet.
ɪç ˈhaːbə das deːɐ poliˈtsai gəˈmεldət
Jeho příjezd nebyl ohlášen.
Seine Ankunft wurde nicht angekündigt.
ˈzainə ˈankʊnft ˈvʊrdə nɪçt ˈangəkʏndɪçt
Ohlaste se u mě.
Melden Sie sich bei mir.
ˈmεldn ziː zɪç bai miːɐ
Přišel bez ohlášení.
Er kam ohne Ankündigung.
eːɐ kaːm ˈoːnə ˈankʏndɪgʊŋ