v, ve

in, (časově též) um, an

V domě není elektřina.
Das Haus ist nicht ans Stromnetz angeschlossen.
das haus ɪst nɪçt ans ˈʃtroːmnεts ˈangəʃlɔsn
Bylo to v televizi.
Das war/lief im Fernsehen.
das vaːɐ/liːf ɪm ˈfεrnzeːən
Odjel ve středu/pátek.
Er ist am Mittwoch/Freitag abgefahren.
eːɐ ɪst am ˈmɪtvɔx/ˈfraitaːk ˈapgəfaːrən
Jsem ve škole/práci.
Ich bin in der Schule/Arbeit.
ɪç bɪn ɪn deːɐ ˈʃuːlə/ˈarbait
Potkal jsem ho v autobuse/v letadle/ve vlaku.
Ich habe ihn im Bus/Flugzeug/Zug getroffen.
ɪç ˈhaːbə iːn ɪm bʊs/ˈfluːktsɔyk/tsuːk gəˈtrɔfn
V kolik hodin?
Um wie viel Uhr?
ʊm viː fiːl uːɐ?
ve tři hodiny
um drei Uhr
ʊm drai uːɐ
v osm (hodin) ráno
um acht Uhr morgens
ʊm axt uːɐ ˈmɔrgns
ve čtyři (hodiny) odpoledne
um vier Uhr nachmittags
ʊm fiːɐ uːɐ ˈnaːxmɪtaːks
Bylo to pozdě v noci.
Es war spät in der Nacht.
εs vaːɐ ʃpεːt ɪn deːɐ naxt
Ve správný čas na správném místě.
Zur rechten Zeit am rechten Ort.
tsuːɐ ˈrεçtn tsait am ˈrεçtn ɔrt
To nepřichází v úvahu.
Das kommt nicht in Frage.
das kɔmt nɪçt ɪn ˈfraːgə
Jaký je v tom rozdíl, jestli...?
Worin liegt/besteht der Unterschied, ob/wenn...?
voˈrɪn liːkt/bəˈʃteːt deːɐ ˈʊntɐʃiːtˌ ɔp/vεn?
Věříš v Boha?
Glaubst du an Gott?
glaupst duː an gɔt?
Jsi v pořádku?
Bist du in Ordnung?
bɪst duː ɪn ˈɔrdnʊŋ?
Kdybych vyhrál v loterii...
Wenn ich in der Lotterie gewinnen würde...
vεn ɪç ɪn deːɐ lɔteˈriː gəˈvɪnən ˈvʏrdə
Chodí v kraťasech.
Er trägt Shorts.
eːɐ trεːkt ʃoːɐts
mistrovství světa v hokeji
Eishockey-Weltmeisterschaft f
ˈaishɔkevεltmaistɐʃaft
Je v tom. (těhotná)
Sie ist schwanger.
ziː ɪst ˈʃvaŋɐ
V nejhorším...
Wenn es hart auf hart kommt...
vεn εs hart auf hart kɔmt
To je v pořádku. (při placení ap.)
Stimmt so/schon.
ʃtɪmt zoː/ʃoːn