zvednout se, zvedat se

se (sou)lever, (vstát) se mettre debout, (po pádu) se ramasser

Zvedej se!, Zvedni se! (vstávej)
Lève-toi !, Mets-toi debout !
lεvtwa !ˌ mεtwa d(ə)bu !
Zvedl se z pohovky a...
Il s'est levé du canapé et...
il se l(ə)ve dy kanape e
Zvedá se vítr.
Le vent se lève.
lə vɑ̃ sə lεv
Zvedá se mi z toho žaludek.
Cela me soulève le cœur.
s(ə)la mə sulεv lə kœʀ