výhoda

avantage m, plus m, (výsada) privilège m

Výhodou je, že...
L'avantage est que...
lavɑ̃taʒ ε kə
Získali jsme výhodu nad kým.
Nous avons pris l'avantage sur qqn.
nuzavɔ̃ pʀi lavɑ̃taʒ
Jsou ve výhodě.
Ils ont l'avantage.
ilzɔ̃ lavɑ̃taʒ
Jaké jsou výhody tohoto řešení?
Quels sont les avantages de cette solution ?
kεl sɔ̃ lezavɑ̃taʒ də sεt sɔlysjɔ̃ ?
výhody i nevýhody čeho (plánu ap.)
avantages et inconvénients de qqch
avɑ̃taʒ e ε̃kɔ̃venjɑ̃t