přestat

dělat co cesser, arrêter, finir de faire qqch

Přestaň (s tím)!
Arrête !, Ça suffit !, Assez !
aʀεt !ˌ sa syfi !ˌ ase !
Přestal jsem kouřit naráz.
J'ai tout à fait arrêté de fumer.
ʒe tuta fε aʀete də fyme
Kde jsem to přestal? (v řeči)
Qu'est-ce que j'allais dire ?, Où je me suis arrêté ?
kεs kə ʒalε diʀ ?ˌ u ʒə mə sɥi aʀete ?
Přestaň si stěžovat/dělat legraci.
Arrête de te plaindre/moquer.
aʀεt də tə plε̃dʀ/mɔke
Přestalo pršet.
Il a cessé de pleuvoir.
il a sese də pløvwaʀ
Přestává pršet.
La pluie commence à cesser.
la plɥi kɔmɑ̃s a sεse
Přestává mě to bavit.
Je commence à en avoir marre.
ʒə kɔmɑ̃s a ɑ̃navwaʀ maʀ
Tady přestává legrace.
La plaisanterie a assez duré., Là, il ne s'agit plus de plaisanter.
la plεzɑ̃tʀi a ase dyʀeˌ laˌ il nə saʒi ply də plεzɑ̃te
To už přestává všechno!
Cela passe la mesure !
s(ə)la pɑs la m(ə)zyʀ !
Nepřestávám doufat.
Je ne perds pas l'espoir.
ʒə nə pεʀ pɑ lεspwaʀ
Přestaň chodit kolem horké kaše.
Arrête de tourner autour du pot.
aʀεt də tuʀne otuʀ dy po