potřebovat

co avoir besoin de qqch, (vyžadovat) exiger, demander qqch

Co potřebujete?
De quoi avez-vous besoin ?, Qu'est-ce qu'il vous faut ?
də kwa avevu bəzwε̃ ?ˌ kεs kil vu fo ?
Nepotřebuji to.
Je n'en ai pas besoin.
ʒə nɑ̃nε pɑ bəzwε̃
Budeme potřebovat pomoc(i).
Nous aurons besoin d'aide.
nuzoʀɔ̃ bəzwε̃ dεd
Potřeboval jsi něco?
Tu avais besoin de quelque chose ?
ty avε bəzwε̃ də kεlk(ə) ʃoz ?
Něco bych od tebe potřeboval.
Je peux te demander un service ?
ʒə pø tə d(ə)mɑ̃de œ̃ sεʀvis ?
Nutně to potřebuji.
J'en ai grand besoin.
ʒɑ̃nε gʀɑ̃ bəzwε̃
Potřebuji na záchod.
J'ai besoin d'aller aux toilettes.
ʒe bəzwε̃ dale o twalεt
Auto potřebuje opravit/umýt.
La voiture a besoin d'être réparée/lavée.
la vwatyʀ a bəzwε̃ dεtʀ ʀepaʀe/lave