dávat

donner, (umisťovat) mettre

To nedává (žádný) smysl.
Cela n'a pas de sens.
s(ə)la na pɑ də sɑ̃s
Dávám přednost... před...
Je préfère... à...
ʒə pʀefεʀ... a
Dávej pozor! (bacha)
Fais attention !, (hovor.) Fais gaffe !
fε atɑ̃sjɔ̃ !ˌ fε gaf !
Dávej pozor! (věnuj pozornost)
Fais attention !
fε atɑ̃sjɔ̃ !
Dávejte si pozor!
Faites attention (à...)
fεt atɑ̃sjɔ̃ (a)
Dávej na sebe pozor!
Fais bien attention à toi !
fε bjε̃natɑ̃sjɔ̃ a twa !
Dávají mi za vinu...
Ils m'accusent de...
il makyz də
Co dávají (v televizi)?
Qu'est-ce qu'on donne (à la télé) ?
kεs kɔ̃ dɔn (a la tele) ?
Dohromady to dává šest.
Cela fait six au total.
s(ə)la fε sis o tɔtal