čekat

na koho/co attendre qqn/qqch, (předpokládat) co s'attendre à qqch

Na co/koho čekáte?
Qu'/Qui est-ce que vous attendez ?
k/ki εs kə vuzatɑ̃de ?
Čekám, až přijde.
J'attends son arrivée.
ʒatɑ̃ sɔnaʀive
Jak dlouho (už tady) čekáte?
Depuis combien de temps attendez-vous (ici) ?, Vous attendez depuis longtemps ?
dəpɥi kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ atɑ̃devu (isi) dɔlaʀˌ vuzatɑ̃de dəpɥi lɔ̃tɑ̃ ?
Nenechávej ji čekat.
Ne la fais pas attendre.
nə la fε pɑ atɑ̃dʀ
Na nic nečekej.
N'attends pas.
natɑ̃ pɑ
Čeká na soud.
Il attend son procès.
il atɑ̃ sɔ̃ pʀɔsε
Krize na sebe nenechala dlouho čekat.
La crise ne s'est pas fait attendre.
la kʀiz nə se pɑ fε atɑ̃dʀ
A cos čekal?
Et alors, ça t'étonne ?
e alɔʀˌ sa tetɔn ?
Čekal jsem něco jiného.
Je m'attendais à quelque chose de différent.
ʒə matɑ̃dε a kεlk(ə) ʃoz də difeʀɑ̃
Co se ode mne čeká?
Qu'est ce qu'on attend de moi ?
kε sə kɔ̃ atɑ̃ də mwa ?
Čeká se od nich, že vyhrají.
Ils sont censés gagner.
il sɔ̃ sɑ̃se gaɲe
To se dalo čekat.
Il fallait s'y attendre., Ce n'est pas du tout surprenant.
il falε si atɑ̃dʀˌ sə nε pɑ dy tu syʀpʀənɑ̃
Přesně to jsem čekal.
Il fallait s'y attendre.
il falε si atɑ̃dʀ
Čeká třetí dítě.
Elle attend son troisième enfant.
εl atɑ̃ sɔ̃ tʀwɑzjεm ɑ̃fɑ̃
Čekali jsme ve frontě.
On a fait la queue.
ɔ̃na fε la kø
Čeká je nepříjemné překvapení.
Ils peuvent s'attendre à une surprise désagréable.
il pœv satɑ̃dʀ a yn syʀpʀiz dezagʀeabl
Problémy, které nás čekají...
Des problèmes qui nous attendent...
de pʀɔblεm ki nuzatɑ̃d
Kdo ví, co nás čeká?
Qui sait ce qui nous attend ?
ki sε sə ki nuzatɑ̃ ?