adresa

adresse f, (bližší údaje) coordonnées f pl

Dejte mi svoji adresu.
Donnez-moi votre adresse.
dɔnemwa vɔtʀ adʀεs
Jakou máte e-mailovou adresu?
Quelle est votre adresse e-mail ?
kεl ε vɔtʀ adʀεs imεl ?
Pošlete to na tuto adresu.
Envoyez-le à cette adresse.
ɑ̃vwajelə a sεt adʀεs
Informace najdete na této adrese.
Vous trouverez plus d'informations sur ce site web.
vu tʀuv(ə)ʀe plys dε̃fɔʀmasjɔ̃ syʀ sə sit wεb
urážky na adresu ministra...
des insultes adressées au ministre...
de ε̃sylt adʀese o ministʀ
(přen.) To jste na špatné adrese. (na nesprávném místě)
Vous vous trompez d'adresse.
vu vu tʀɔ̃pe dadʀεs
napsat na obálku/dopis adresu
mettre l'adresse sur l'enveloppe/la lettre
mεtʀ ladʀεs syʀ lɑ̃v(ə)lɔp/la lεtʀ
přechodná/stálá/zpáteční adresa
adresse provisoire/permanente/de réponse
adʀεs pʀɔvizwaʀ/pεʀmanɑ̃t/də ʀepɔ̃s