přiznat (se)

co, k čemu avouer qqch, (připustit) reconnaître qqch

Musím přiznat, že...
Je dois avouer que...
ʒə dwa avwe kə
Přiznávám, že jsem udělal chybu.
J'avoue avoir commis une faute.
ʒavu avwaʀ kɔmi yn fot
No, abych se přiznal...
Bon, pour que je dise la vérité...
bɔ̃ˌ puʀ kə ʒə diz la veʀite
Dobře, přiznávám se!
Bon, j'avoue !
bɔ̃ˌ ʒavu !
Jak sama přiznala...
De son propre aveu, ...
də sɔ̃ pʀɔpʀ avøˌ
Přiznal vinu. (u soudu)
Il a avoué sa culpabilité.
il a avwe sa kylpabilite