jeho

son, sa, ses

Je to jeho auto?
C'est sa voiture ?
se sa vwatyʀ ?
Ty boty nejsou jeho.
Ces chaussures ne sont pas à lui.
se ʃosyʀ nə sɔ̃ pɑ a lɥi
Byl to jeho dobrý přítel.
C'était un de ses bons amis.
setεtœ̃ də se bɔ̃zami
To je jeho věc.
C'est son problème., C'est son affaire.
se sɔ̃ pʀɔblεmˌ se sɔnafεʀ
Na jeho místě bych tam nechodil.
Je n'y irais pas là à sa place.
ʒə ni iʀε pɑ la a sa plas
Filmy, to je jeho. (má je rád)
Il est amateur de cinéma., Le cinéma ? Il adore !
il εtamatœʀ də sinemaˌ lə sinema ? il adɔʀ !
jeho byt/kabát
son appartement/manteau
sɔ̃ apaʀtəmɑ̃/mɑ̃to
jeho oči
ses yeux
sezjø
Jeho Excelence
Son Excellence
sɔ̃ εkselɑ̃s