vydržet

1(do konce ap.) tenir (bon)

Vydrž!
Accroche-toi !
akʀɔʃtwa !
Vydrží celý den číst.
Elle est capable de passer la journée à lire.
εl ε kapabl də pɑse la ʒuʀne a liʀ
Nevím, jak dlouho to vydržím. (dělat ap.)
Je ne sais pas combien de temps je peux tenir le coup.
ʒə nə sε pɑ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ʒə pø t(ə)niʀ lə ku

2(snést, překonat) supporter, soutenir, (hovor.) tenir le coup

To se nedá vydržet.
C'est insupportable.
setε̃sypɔʀtabl
Už to nevydržím.
Je n'en peux plus., Je ne peux plus tenir.
ʒə nɑ̃ pø plyˌ ʒə nə pø ply t(ə)niʀ
Jak s ní můžeš vydržet?
Comment peux-tu la supporter ?
kɔmɑ̃ pøty la sypɔʀte ?
Vydrží hodně. (je tvrdý)
Il est dur à cuire.
il ε dyʀ a kɥiʀ

3(zůstat dobrý) durer, se maintenir

V lednici to vydrží čerstvé týden.
Ça reste frais une semaine dans le frigo.
sa ʀεst fʀε yn s(ə)mεn dɑ̃ lə fʀigo
Takové boty dlouho vydrží.
De telles chaussures vont durer longtemps.
də tεl ʃosyʀ vɔ̃ dyʀe lɔ̃tɑ̃
Příměří asi dlouho nevydrží.
La trêve ne va probablement pas durer.
la tʀεv nə va pʀɔbabləmɑ̃ pɑ dyʀe