užít si, užívat si

čeho jouir, profiter de qqch, (zakusit) éprouver qqch

Pěkně si to užijte.
Amusez-vous bien.
amyzevu bjε̃
Užil sis ten večírek?
Tu t'es bien amusé à la soirée ?
ty tε bjε̃namyze a la swaʀe ?
Moc jsme si to užili.
Nous avons passé du bon temps.
nuzavɔ̃ pɑse dy bɔ̃ tɑ̃
Ani jsem si to pořádně neužil.
Je n'ai pas eu le temps d'en profiter.
ʒə ne pɑ y lə tɑ̃ dɑ̃ pʀɔfite
Užívej si života naplno.
Profite de la vie au maximum.
pʀɔfit də la vi o maksimɔm