celý

ent|ier/-ière, tout/toute, compl|et/-ète

po celý rok
(pendant) toute l'année
(pɑ̃dɑ̃) tut lane
po celém světě
dans le monde entier, partout dans le monde
dɑ̃ lə mɔ̃d ɑ̃tjeˌ paʀtu dɑ̃ lə mɔ̃d
v celou (hodinu) (určení času)
à l'heure sonnante/précise/pile
a lœʀ sɔnɑ̃t/pʀesiz/pil
žádná celá dvě desetiny (0,2)
zéro virgule deux dixièmes
zeʀo viʀgyl dø dizjεm
Uveďte celé jméno.
Mettez le nom et le prénom/les prénoms.
mεte lə nɔ̃ e lə pʀenɔ̃/le pʀenɔ̃
Kdes byl celý den?
Où étais-tu/es-tu toute la journée ?
u etεty/ety tut la ʒuʀne ?
Čekám tady už celou věčnost.
J'attends ici depuis une éternité.
ʒatɑ̃ isi dəpɥi yn etεʀnite
Celá se třásla.
Elle tremblait de tout son corps.
εl tʀɑ̃blε də tu sɔ̃ kɔʀ
To jsi celý ty! (to je ti podobné)
Je te reconnais bien là !
ʒə tə ʀ(ə)kɔnε bjε̃ la !
Je celý (jeho) otec. (vzhledem)
C'est son père tout craché., C'est tout le portrait de son père.
se sɔ̃ pεʀ tu kʀaʃeˌ se tu lə pɔʀtʀε də sɔ̃ pεʀ
Je (to) celá matka. (i povahou)
Elle est bien la fille de sa mère.
εl ε bjε̃ la fij də sa mεʀ
celý vedle/pryč/bez sebe (ohromený)
tout bouleversé/toute bouleversée
tu bulvεʀse/tut bulvεʀse
v celé své kráse
dans toute sa splendeur
dɑ̃ tut sa splɑ̃dœʀ