vylít

(dé)verser, vider, (rozlít) renverser

Vylij to do záchodu.
Jette-le aux toilettes.
ʒεtlə o twalεt
Nevylij to.
Ne le renverse pas !
nə lə ʀɑ̃vεʀs pɑ !
Řeky se vylily z břehů.
Les rivières ont débordé.
le ʀivjεʀ ɔ̃ debɔʀde
Vylil si zlost na...
Il a passé sa colère sur...
il a pɑse sa kɔlεʀ syʀ