všechno, vše

tout

To je všechno., Toť vše.
C'est tout., Ça y est.
se tuˌ sa jε
To je pro dnešek vše.
C'est tout pour aujourd'hui.
se tu puʀ oʒuʀdɥi
A to je všechno? (hotovo ap.)
C'est tout ?
se tu ?
Beze všeho.
Bien sûr., Naturellement.
bjε̃ syʀˌ natyʀεlmɑ̃
Je po všem.
Ça y est., C'est fini., C'en est fait.
sa jεˌ se finiˌ sɑ̃nε fε
Je schopný všeho.
Il est capable de tout.
il ε kapabl də tu
To mluví za vše.
Ça parle de soi-même., Ça se passe de commentaires.
sa paʀl də swamεmˌ sa sə pɑs də kɔmɑ̃tεʀ
Všechno nejlepší!
Tous mes vœux !
tume vø !
Všechno nejlepší k narozeninám!
Bon anniversaire !, Joyeux anniversaire !
bɔnanivεʀsεʀ !ˌ ʒwajøanivεʀsεʀ !
Všechna čest!
Tous mes compliments !
tume kɔ̃plimɑ̃ !
Všechno mě bolí.
J'ai mal partout.
ʒe mal paʀtu
Všechno jde dobře.
Tout va bien.
tu va bjε̃
(A) k tomu všemu/K dovršení všeho...
Et pour comble...
e puʀ kɔ̃bl
Při vší úctě (k)...
Avec tout le respect (que je dois/nous devons à)...
avεk tu lə ʀεspε (kə ʒə dwa/nu dəvɔ̃ a)
Všeho moc škodí.
Abondance de biens nuit.
abɔ̃dɑ̃s də bjε̃ nɥi
Do třetice všeho dobrého.
Jamais deux sans trois.
ʒamε dø sɑ̃ tʀwɑ
Když se chce, všechno jde.
Vouloir c'est pouvoir.
vulwaʀ se puvwaʀ
Všechno zlé je k něčemu dobré.
À quelque chose malheur est bon.
a kεlk(ə) ʃoz malœʀ ε bɔ̃
Večeře stojí se vším všudy 10 eur.
Le dîner est à dix euros tout compris.
lə dine εta dizøʀo tu kɔ̃pʀi
ze všech sil, vší silou
de toutes ses forces
də tut se fɔʀs
všechno možné
toute(s) sorte(s) de choses
tut sɔʀt də ʃoz
všeho všudy (celkem)
au total
o tɔtal
podle všeho (jak se zdá)
selon toute apparence
s(ə)lɔ̃ tut apaʀɑ̃s