kde

Kde bydlíš?
Où habites-tu ?, (hovor.) Tu habites où ?
u abitty ?ˌ ty abit u ?
Kde jsi byl?
Tu étais où ?
ty etε u ?
Kde se tu bereš?
D'où es-tu sorti ?, Quel bon vent t'amène ?
du ety sɔʀti ?ˌ kεl bɔ̃ vɑ̃ tɑ̃εn ?
Nemám kde bydlet.
Je n'ai pas de domicile., Je n'ai pas de logement.
ʒə ne pɑ də dɔmisilˌ ʒə ne pɑ də lɔʒmɑ̃
Kde jsi na tom byl? (odkud to víš?)
Où as-tu pêché cela ?
u ɑty peʃe s(ə)la ?
Ten termín může znamenat kde co.
C'est un terme passe-partout.
setœ̃ tεʀm pɑspaʀtu
Kde kdo to viděl. (skoro každý)
Presque tout le monde l'a vu.
pʀεsk tu lə mɔ̃d la vy
Nevím, kde mi hlava stojí.
Je ne sais pas où donner de la tête., Je ne sais pas où j'en suis.
ʒə nə sε pɑ u dɔne də la tεtˌ ʒə nə sε pɑ u ʒɑ̃ sɥi
Kde nic není, ani smrt nebere.
Où il n'y a rien la mort perd ses droits.
u ilnja ʀjε̃ la mɔʀ pεʀ se dʀwa