poslední

1(v pořadí) dern|ier/-ière, termin|al/-ale -aux, fin|al/-ale -als

Skončila poslední.
Elle a fini à la dernière place.
εl a fini a la dεʀnjεʀ plas
Jeho posledním přáním bylo...
Son dernier vœu était...
sɔ̃ dεʀnje vø etε
To byla poslední kapka!
C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase !
setε la gut do ki a fε debɔʀde lə vɑz !
na poslední chvíli, v posledním okamžiku
au dernier moment
o dεʀnje mɔmɑ̃
poslední vůle
testament m, acte de dernière volonté
tεstamɑ̃ˌ akt də dεʀnjεʀ vɔlɔ̃te
mít v čem poslední slovo
avoir le dernier mot dans qqch
avwaʀ lə dεʀnje mo

2(nejnovější) dern|ier/-ière, (neděle ap.) pass|é/-ée, (nejnovější) réc|ent/-ente

poslední dobou
ces derniers temps
se dεʀnje tɑ̃
a v neposlední řadě
en dernier, mais non par ordre d'importance
ɑ̃ dεʀnjeˌ mε nɔ̃ paʀ ɔʀdʀ dε̃pɔʀtɑ̃s
V poslední době jsem ho neviděl.
Je ne l'ai pas vu ces derniers temps.
ʒə nə le pɑ vy se dεʀnje tɑ̃
Stáhl jsem si poslední verzi.
J'ai téléchargé la dernière version.
ʒe teleʃaʀʒe la dεʀnjεʀ vεʀsjɔ̃