přerušit

interrompre, couper

Mohu vás na chvilku přerušit?
Je peux vous interrompre pour un instant ?
ʒə pø vuzε̃teʀɔ̃pʀ puʀ œ̃nε̃stɑ̃ ?
Promiňte, že vás přerušuji...
Excusez-moi de vous interrompre...
εkskyzemwa də vuzε̃teʀɔ̃pʀ
Nepřerušuj mě!
Ne me coupe pas !
nə mə kup pɑ !
Přerušil jsem studium.
J'ai interrompu mes études.
ʒe ε̃tεʀʀɔ̃py mezetyd
Byla přerušena dodávka elektřiny.
Le courant a été coupé., L'électricité a été coupée.
lə kuʀɑ̃ a ete kupeˌ lelεktʀisite a ete kupe
Rozhodčí přerušil hru.
L'arbitre a interrompu le jeu.
laʀbitʀ a ε̃tεʀʀɔ̃py lə ʒø