čtvrt, čtvrtina

quart m

za čtvrt hodiny
dans un quart d'heure
dɑ̃zœ̃ kaʀ dœʀ
ve čtvrt na dvě
à une heure et quart
a yn œʀ e kaʀ
Je tři čtvrtě na deset.
Il est dix heures moins le quart.
il ε dizœʀ mwε̃ lə kaʀ
před čtvrt stoletím
il y a un quart de siècle
ilja œ̃ kaʀ də sjεkl