žádost

demande f

Udělal jsem to na jeho žádost.
Je l'ai fait à sa demande.
ʒə le fε a sa d(ə)mɑ̃d
Podal jsem (si) žádost o...
J'ai présenté/déposé une demande de...
ʒe pʀezɑ̃te/depoze yn d(ə)mɑ̃d də
Musíte si podat písemnou žádost.
Vous devez présenter une demande écrite.
vu d(ə)ve pʀezɑ̃te yn d(ə)mɑ̃d ekʀit
Vyhověl mé žádosti.
Il a donné suite à ma demande.
il a dɔne sɥit a ma d(ə)mɑ̃d
Moje žádost byla zamítnuta.
Ma demande a été refusée.
ma d(ə)mɑ̃d a ete ʀ(ə)fyze
Podala žádost o rozvod.
Elle a demandé le divorce., Elle a fait une demande de divorce.
εl a d(ə)mɑ̃de lə divɔʀsˌ εl a fε yn d(ə)mɑ̃d də divɔʀs
žádost o zaměstnání/místo
demande d'emploi
d(ə)mɑ̃d dɑ̃plwa