forma

forme f

ve formě čeho
sous (la) forme de qqch
su (la) fɔʀm
Žádosti v písemné formě...
Demandes sous forme écrite...
d(ə)mɑ̃d su fɔʀm ekʀit
Snažím se udržovat ve formě.
J'essaie de me maintenir en forme.
ʒesε də mə mε̃t(ə)niʀ ɑ̃ fɔʀm
Jsem z formy.
Je ne suis pas en forme.
ʒə nə sɥi pɑzɑ̃ fɔʀm