déjà, (s časovým údajem) depuis

už ne
non plus
nɔ̃ ply
už ne (již nikdy)
jamais plus
ʒamε ply
Už? – Ještě ne!
Déjà ? – Pas encore !
deʒa ? - pɑ ɑ̃kɔʀ !
Už jsi to dokončil?
Tu l'as déjà fini ?
ty lɑ deʒa fini ?
Už přišel.
Il est déjà arrivé.
il ε deʒa aʀive
Už bys měl jít.
Tu devrais y aller maintenant.
ty dəvʀε i ale mε̃t(ə)nɑ̃
Už se to nestane.
Ça n'arrivera plus.
sa naʀiv(ə)ʀa ply
Už neprší.
Il ne pleut plus.
il nə plø ply
Už tady nebydlí.
Il n'habite plus ici.
il nabit ply isi
Už jsi tam někdy byl?
Tu y es déjà allé ?
ty i e deʒa ale ?
Čekám tu už hodinu.
J'attends là depuis une heure.
ʒatɑ̃ la dəpɥi yn œʀ
Už měsíc jsem od něj nedostal zprávu.
Je n'ai pas de ses nouvelles depuis un mois déjà.
ʒə ne pɑ də se nuvεl dəpɥiœ̃ mwa deʒa
To už je pět?
Il est déjà cinq heures ?
il ε deʒa sε̃k œʀ ?
Už žádné otázky!
Plus de questions !
ply də kεstjɔ̃ !
Už aby byl tady. (je nejvyšší čas)
Il faudrait qu'il soit déjà là.
il fodʀε kil swa deʒa la
Už aby byl pátek!
Vivement vendredi !
vivmɑ̃ vɑ̃dʀədi !
Už ať jsi pryč!
Va-t'en !, File d'ici !
vatɑ̃ !ˌ fil disi !
Dost už!
(C'est) assez !
(se) ase !
Už jako dítě miloval...
Enfant déjà, j'aimais...
ɑ̃fɑ̃ deʒaˌ ʒεmε
už roku 1250
déjà en 1250
deʒa ɑ̃ mildøsɑ̃sε̃kɑ̃t