zvednout, zdvihnout

(sou)lever, (část těla ap.) (re)lever, dresser

Zdvihni to! (ze země)
Ramasse-le !
ʀamaselə !
Zdvihněte ruce.
Levez les mains.
l(ə)ve le mε̃
Já to zvednu! (telefon)
Je vais le décrocher !
ʒə vε lə dekʀɔʃe !